Stichting

Blind

Sports

Stichting Blindsports wil vooruitstrevend en doelgericht zijn in de promotie van sporten voor blinde en slechtziende.

Welkom bij Stichting Blindsports

Stichting Blindsports is in 2013 opgericht met de passie voor sport en de ervaring met een visuele beperking.

Stichting Blindsports wil dat blinde en slechtziende maatschappelijk kunnen meedoen aan sport en recreatie. Sport brengt mensen samen en geeft kracht om eenheid te brengen in verscheidenheid. Wie regelmatig beweegt en sport voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven.

Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport bevordert een actieve gezonde leefstijl voor iedereen. Sport moet een plek zijn waar jongeren, ouderen, mensen met een lager inkomen, én mensen met verschillende culturele achtergronden zich thuis kunnen voelen ondanks een visuele beperking. Iedereen moet kunnen meedoen

Tafeltennis Stichting Blindsports

De doelen van onze stichting zijn

Duoracefiets Stichting Blindsports

Stichting Blindsports wil vooruitstrevend en doelgericht zijn in de promotie van sporten voor blinde en slechtziende.

We werken samen met belangenorganisaties, sportbonden en bedrijven waarin visueel gehandicapten centraal staan.

Judo Stichting Blindsports
Z

Sporten voor mensen met een visuele beperking te promoten.

Z

Sport inzetten als een waardevolle activiteit om sociale cohesie te vergroten.

Z

Met sport een duurzame gezonde stijl van leven te bereiken.

Z

Deelname aan Visual impaired (V.I.) sporten te vergroten ongeacht leeftijd of achtergrond.

Z

Bedrijven en organisaties samen te brengen om de inclusie van sport te vergroten.

Z

Bestaansrecht voor sport van recreatief tot een paralympisch Niveau te waarborgen.

Contactformulier

Contact

Stichting Blindsports

E-mailadres

KvKnummer

56934335

Rekeningnummer

NL55 RABO 0116 6963 70